Privacy Policy

Dit is het Privacy en Cookie Statement van Seevanck Publishers (hierna tevens aangeduid als: “Uitgeverij”, of “wij“). De Uitgeverij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website (hierna tevens aangeduid als: “u”) en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.


Verzameling en verwerking persoonsgegevens

De Uitgeverij verzamelt en verwerkt in het kader van haar dienstverlening gegevens en in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens, waaronder  NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres en het IP adres. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden voor een activiteit of om producten van de Uitgeverij te kopen.

Uw gegevens kunnen door de Uitgeverij worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Uitgeverij, uw aankopen te effectueren en/of de verzending van de nieuwsbrief. De Uitgeverij verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Persoonsgegevens die zijn verkregen voor het aanmaken van een account bij de Uitgeverij worden bewaard gedurende het bestaan van de account.

Cookies

Op de websites van sw Uitgeverij maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een pc worden opgeslagen en die worden uitgelezen door een browser. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Dergelijke cookies gebruikt de website niet. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden op de computer van de gebruiker niet beschadigen. De Uitgeverij gebruikt cookies voor de volgende doelen:

  • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website;
  • het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren;
  • het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstelingen. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert de Uitgeverij niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.


De Uitgeverij en andere websites

Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt de Uitgeverij geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacystatement van de website die u bezoekt.


Wijziging of verwijdering van gegevens

Indien u inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van uw persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek richten naar het vermelde adres waarop de Uitgeverij binnen vier weken na ontvangst zal reageren. Voor ieder inzageverzoek zal de Uitgeverij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door de Uitgeverij kunt u reageren via de pagina “contact” op de Website.


Wijzigingen

De Uitgeverij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement, teneinde de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, zou u geen gebruik meer moeten maken van de website.